Підвищення ефективності лазерної епіляції шляхом застосування ширини імпульсу 2 мс замість 3 мс

Коніка Пател Шаллен, MD

Засновниця та медичний директор клініки CMA Medicine, віце-президент з клінічних операцій та медичний директор компанії Candela.

Передмова

Енергетична епіляція з’явилася ще у минулому столітті. Досліджувалися та випробовувалися різноманітні джерела енергії, від IPL і лазерів до мікрохвиль і радіочастот, для оцінки їхнього потенціалу для перманентного зменшення оволосіння. Особливу популярність здобули лазерні системи для епіляції як безпечні, ефективні та економічні.

По суті, лазерна епіляція (ЛЕ) стала синонімом перманентного зменшення оволосіння. Переваги лазерної епіляції можна обґрунтувати як теорією селективного фототермолізу, ¹ запропоновану докторами Андерсоном і Перрішем, так і можливістю гнучкої адаптації параметрів лазерних систем, включно з довжиною хвилі, розміром плями, флюенсом, шириною імпульсу та захистом епідермісу.

У той час як теорія селективного фототермолізу стверджує, що конкретні довжини хвиль світла можуть безпечно, тобто без пошкодження інших тканин, націлюватися на хромофори в шкірі (у випадку ЛЕ таким хромофором є меланін), зміна будь-якого зі згаданих параметрів лазера може мати дуже різні результати, як кращі, так і гірші:

  • Довжина хвилі – визначає поглинання енергії хромофором-мішенню, виходячи з добре відомих спектрів поглинання² .
  • Флюенс – вимірюється у Дж/см², є співвідношенням обсягу доставленої енергії до площі, на яку цей обсяг енергії доставлено. За всіх інших однакових умов, що більший флюенс, то вища ефективність (звісно, якщо епідермальний захист є відповідним).
  • Розмір плями – наскільки великою є оброблювана ділянка (це залежить від обсягу доставленої енергії).
  • Тривалість (ш ирина) імпульсу – наскільки швидко енергію доставляють у шкіру.
  • Епідермальний захист -тип охолодження для захисту шкіри від теплового пошкодження; існують повітряне, контакте та кріогенне охолодження.

Хоча всі лазери для ЛЕ працюють за однаковими принципами, не всі здатні забезпечувати однакові результати, які залежать від специфікацій системи та вихідних параметрів лазера.

Спостерігався сплеск інтересу до лазерних систем з подвійною довжиною хвилі, зокрема, з довжинами хвилі 755 нм і 1064 нм, імовірно, через їхню здатність обробляти всі типи шкіри за допомогою одного пристрою.

Тим не менш, результати ЛЕ визначаються ще й іншими параметрами (флюенсом, розміром плями та шириною імпульсу), які зберігають свій вплив на об идві довжини хвиль. Д-р Андерсон зауважив, а провідні експерти з ним погодилися, ³ що менша ширина імпульсу найліпше пристосована для оброблення тонкого та найтоншого волосся. Виробники систем, що пропонують меншу тривалість імпульсу, як-от компанія Candela, що була серед тих, хто першим запропонував системи з тривалість імпульсу 3 мс, рекламують ефективність своїх систем для ЛЕ з урахуванням цього.

Однак нам невідомо про жодне дослідження ефективності ЛЕ за допомогою імпульсів, коротших за 3 мс, які подаються за допомогою техніки штампування із частотою повтору імпульсів до 2 Гц. Це дослідження вивчало ефективність видалення волосся за допомогою імпульсу тривалістю 2 мс у порівнянні з імпульсом тривалістю 3 мс для довжин хвиль 755 нм і 1064 нм. Обладнання: найновіша лазерна платформа в-ва Candela – GentleMax Pro Plus.

Методика

Заради співставності та ілюстративності, дослідження виконувалося на різних половинах тіла суб’єктів: права сторона оброблялася імпульсами тривалістю 2 мс, а ліва сторона – імпульсами тривалістю 3 мс. Такі параметри як розмір плями та флюенс були однаковими для обох сторін тіла.

Підвищення ефективності лазерної епіляції (ЛЕ) шляхом застосування ширини імпульсу 2 мс замість 3 мс Клінічний бюлетень Коніка Пател Шаллен, MD Засновниця та медичний директор клініки CMA Medicine, віце-президент з клінічних операцій та медичний директор компанії Candela Виконано 4 сеанси з інтервалами 8-12 тижнів. Зони оброблення: пахви, спина, ноги, обличчя та боки. Довжина хвилі визначена, виходячи з типу шкіри за Фіцпатр і ком. Фото зроблені до та після кожного сеансу, а також під час контрольних оглядів. Контрольні огляди: через 3 і 6 місяців після останнього сеансу.

Волосся, що оброблялося:

  • Волосини малого діаметру, тип I – IV за Фіцпатріком, темного кольору, але світлішого відтінку, оброблялися довжиною хвилі 755 нм.
  • Волосини малого діаметру, тип IV – VI за Фіцпатріком, темного кольору, оброблялися довжиною хвилі 1064 нм.

Суб’єкти:

Загалом у досліджені взяло участь 14 суб’єктів. З них 10 осіб обробляли лазером 755 нм, 4 осіб – лазером 1064 нм.

Демографічні відомості
Таблиця 2. Параметри процедури (флюенс відповідно до типу шкіри за Фіцпатріком)

Результати

14 суб’єктів взяли участь у дослідженні, включно з процедурами та контрольними оглядами, за затвердженим протоколом. Побічні ефекти: незначні. В усіх випадках негайно після оброблення спостерігався періфолікулярний набряк. Також спостерігалася незначна еритема. Всі суб’єкти дуже добре перенесли процедури. Під час дослідження не зафіксовано ніяких небажаних явищ та/або ускладнень. Рівень дискомфорту: Після кожного сеансу суб’єктів просили оцінити рівень дискомфорту під час процедури за шкалою від 0 до 10 (0=немає болю; 10=найгірший біль).

Середня оцінка диском форту для довжини хвилі 755 нм становила 3. 1±1. 7 в межах діапазону 0-8. Середня оцінка дискомфорту для довжини хвилі 1064 нм становила 4. 9±2. 1 в межах діапазону 0-10.

Оцінка відчуття дискомфорту зростала з наступними сеансами через поступове збільшення значення параметра “флюенс”.

Оцінка за фото

Фото, зроблені під час контрольного огляду через 6 місяців, оцінювали 4 експерти. Їм надали пари світлин (фото ділянок, оброблених імпульсами 2 мс і 3 мс) усіх 14 суб’єктів. Експертів просили оцінити зменшення оволосіння за шкалою від 0 до 100 з кроком 5. Експерти правильно визначили 39 з 44 пар світлин сторони тіла, обробленої імпульсами 2 мс (тобто 88. 6% пар світлин).

Малюнок 3. До та після оброблення імпульсами 2 мс і 3 мс

(11 суб’єктів і 4 експерти). Усі експерти правильно визначили усіх суб’єктів, оброблених лазером 1064 нм. Середнє покращення для сторони тіла, обробленої імпульсами 2 мс, склало 58. 5%. Середнє покращення для сторони тіла, обробленої імпульсами 3 мс, склало 48. 5%.

Усі експерти погодилися, що сторона тіла, оброблена імпульсами 2 мс, покращилася сильніше, ніж сторона тіла, оброблена імпульсами 3 мс.

За довжини хвилі 755 нм та імпульсі 2 мс середнє покращення становило 57. 3%. У випадку імпульсу 3 мс середнє покращення становило 46. 1%.

За довжини хвилі 1064 нм та імпульсі 2 мс середнє покращення становило 65. 4%. У випадку імпульсу 3 мс середнє покращення становило 57. 1%.

Оцінки експертів перевірили за допомогою парного двостороннього тесту для визначення того, чи відмінності в оцінках є статистично значущими (p<0.005). У випадку процедури з лазером 755 нм значення p становило 1.86E-11 (p<0.005), тобто різниця в оцінках була статистично значущою.

У випадку процедури з лазером 1064 нм значення p становило 0.000109 (p<0.005), тобто різниця в оцінках була статистично значущою.

Дискусія

В рамках цього дослідження спостерігалося, що лазер із шириною імпульсу 2 мс виявився ефективнішим для видалення тонкого і темного волосся, ніж лазер із шириною імпульсу 3 мс. Це спостереження узгоджується з теорією, яка передбачає, що зі зменшенням діаметру волосин необхідно зменшувати тривалість імпульсу лазера для ефективного перманентного зменшення оволосіння. На практиці Candela рекомендує параметри процедур лазерної епіляції, що передбачають тривалість імпульсу 3 мс, хоча теоретично тривалість імпульсу може бути й більшою у випадку ЛЕ на ранніх стадіях, коли фолікули є товстішими. Навіть із появою систем із коротшою тривалістю імпульсу, фіксована тривалість 3 мс може вважатися та застосовуватися як звичайний підхід з огляду на простоту, зручність, а також і бездоганну історію успішного застосування для ЛЕ.

Знову таки, теорія вчить, що лазерні процедури з тривалістю імпульсу 2 мс є найбільш доцільними для фінальних сеансів курсу ЛЕ, коли на шкірі залишилося тільки тонке та міцне волосся. Для визначення того, коли саме варто обрати тривалість імпульсу 2 мс в рамках курсу ЛЕ, потребує додаткових досліджень. Звичайно, ефективність ЛЕ залежить від багатьох факторів, проте це дослідження обмежилося вивченням саме такого параметру як тривалість імпульсу.

Незаперечно, що результат ЛЕ залежатиме від того, на що здатен конкретний апарат із урахуванням усіх параметрів процедури, в тому числі довжини хвилі, розміру плями, флюенсу, епідермального захисту та, як ми пе реконалися в рамках цього дослідження, тривалості імпульсу.

Це дослідження дійшло висновку, що новий продукт для епіляції виробництва компанії Candela – система GentleMax Pro Plus – що здатний виконувати процедуру ЛЕ із тривалістю імпульсу 2 мс, істотно відрізняється в сенсі результативності видалення волосся як при довжині хвилі 755 нм, так і при довжині хвилі 1064 нм у випадку видалення тонкого та стійкого волосся.

LASCOS

Записаться на презентациюУзнайте больше об оборудовании Candela

Записаться на презентациюУзнайте больше о Candela GentleLase Pro U

Купить аппаратCandela GentleLase Pro U

Записаться на презентациюУзнайте больше о Candela Vbeam Perfecta

Купить аппаратCandela Vbeam Perfecta

Записаться на презентациюУзнайте больше о Candela Nordlys

Купить аппаратCandela Nordlys

Записаться на презентациюУзнайте больше о Candela GentleMax Pro

Купить аппаратCandela GentleMax Pro

Записаться на презентациюУзнайте больше о Candela GentleYag Pro

Купить аппаратCandela GentleYag Pro

Записаться на презентациюУзнайте больше о Candela eTwo

Купить аппаратCandela eTwo

Записаться на презентациюУзнайте больше о Candela PicoWay

Купить аппаратCandela PicoWay

Купить аппаратCandela Frax Pro

Записаться на презентациюУзнайте больше о Candela Frax Pro

Купить аппаратCandela Profound

Записаться на презентациюУзнайте больше о Candela Profound

Записатися на презентаціюДізнайтеся більше про обладнання Candela

Купити апаратCandela GentleYag Pro

Записатися на презентаціюДізнайтеся більше про Candela GentleYag Pro

Купити апаратCandela Vbeam Perfecta

Записатися на презентаціюДізнайтеся більше про Candela Vbeam Perfecta

Купити апаратCandela Nordlys

Записатися на презентаціюДізнайтеся більше про Candela Nordlys

Купити апаратCandela eTwo

Записатися на презентаціюДізнайтеся більше про Candela eTwo

Записатися на презентаціюДізнайтеся більше про Candela PicoWay

Купити апаратCandela PicoWay

Купити апаратCandela Profound

Записатися на презентаціюДізнайтеся більше про Candela Profound

Купити апаратCandela Frax Pro

Записатися на презентаціюДізнайтеся більше про Candela Frax Pro

Купити апаратCandela GentleLase Pro U

Записатися на презентаціюДізнайтеся більше про Candela GentleLase Pro U

Купити апаратCandela GentleMax Pro

Записатися на презентаціюДізнайтеся більше про Candela GentleMax Pro

Купити апаратCandela GentleMax Pro Plus

Записатися на презентаціюДізнайтеся більше про Candela GentleMax Pro Plus

Купить аппаратCandela GentleMax Pro Plus

Записаться на презентациюУзнайте больше о Candela GentleMax Pro Plus

Записатись на тест-драйв апаратів Candela